سیستم سوخت رسانی دامپ تراک

(RACK SENSOR)

 

دستیابی شرکت دانش بنیان مپسام به دانش فنی طراحی، ساخت و تولید نسخه های مختلف از این نوع سنسور با دقت ها و بازه‌های اندازه‌گیری متنوع فراهم شده است.

 

در سیستم سوخت رسانی تراک‌های معدن میزان باز شدن دریچه انتقال سوخت به موتور توسط یک سنسور جابه جایی الکترومغناطیسی اندازه‌گیری می شود.
این سنسور بر روی پمپ احتراق دامپ تراک های 100 تنی کوماتسو سری پنجم نصب میشود، میزان جابجایی مکانیکی به صورت یک سیگنال آنالوگ الکتریکی به کنترلر موتور ارسال می شود. سنسور مورد نظر به صورت غیر تماسی این جابجایی را با دقت، صحت و سرعت بالا اندازه‌گیری کرده و به یک سیگنال آنالوگ تبدیل و به کنترلر مرکزی منتقل می کند و به این ترتیب چرخه کنترل سوخت توسط سنسور و پمپ سوخت تکمیل می شود. دقت و صحت اندازه گیری در شرایط محیطی مختلف کاری، بسیار حائز اهمیت است و نقش بسزایی در کارکرد بهینه موتور، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری،کاهش آلودگی محیطی، افزایش بهره وری و . . . دارد.

کاتالوگ رک سنسور

ویدیو های رک سنسور