به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، دکتر حسین مدرس خیابانی در “نشست هم اندیشی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیات عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی” افزود: امروز نقطه عطفی است که این پیام را منعکس کنیم؛ توسعه کشور در حال پیگیری است و ما متوقف به تصمیمات اجرایی و روزمره نشده ایم.
باید شرایطی فراهم کرد که دانش بنیان ها و مراکز علمی بتوانند دانش خود را به ایمیدرو منتقل کنند.”ساخت داخل”، “پیوند با دانش بنیان ها” و “استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی” از مهم ترین ماموریت های ایمیدرو در سال جهش تولید باشد.