دهم تیرماه بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامبرده شده است.
اختصاص این روز فرصت مناسبی است تا به بهترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد.
تلاش برای رونق و جهش تولید سرلوحه تمام فعالیت‌ها و اقدامات شرکت دانش‌بنیان #مپسام قرار دارد.
در روزگاری که تحریم موانعی را در بخش صنعت و معدن بوجود آورده است، به مدد الهی نیروهای مستعد شرکت دانش‌بنیان مپسام در تلاشند تا با انجام پروژه‌های مختلف در ساخت قطعات پیشرفته صنعتی و معدنی این موانع را مرتفع ساخته و برای ساخت ایرانی آباد قدم بردارند.
ما نیز به نوبه‌ی خود فرارسیدن دهم تیرماه که مصادف با روز ملی صنعت و معدن است را به همه ی تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران و همه ی بخش هایی که دستی بر ارتقا عظمت تولید دارند تبریک عرض می‌نماییم