در این ویدئو جزییات دقیقی از سازوکار این ویروس در بدن و نحوه‌ی عملکرد سیستم ایمنی بدن در مواجه با آن وهمچنین اقدامات صورت گرفته در بهبود فرایند درمان بیماری کرونا از سوی شرکت مپسام را مشاهده می‌کینید.

دیگران را برای آگاهی بخشی از کرونا به تماشای این ویدئو دعوت کنید.