به مدد الهی اولین نمونه ی دستگاه کمک تنفسی ساخته شده توسط شرکت دانش بنیان مپسام در ایران تست شد و موفقیت آمیز بود. شرکت دانش‌بنیان مپسام در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود توانست کار خود را به بهترین شکل ممکن به پایان برساند و اولین نمونه دستگاه کمک‌تنفسی را با موفقیت تولید و تست نماید.