مشتریان و همکاران

شرکت دانش بنیان مپسام

همکاران

 • شرکت گلگهر
 • شرکت صنایع ملی مس
 • شرکت نظم آوران
 • شرکت گهر روش
 • شرکت جهادنصرکرمان
 • شرکت آرمان گهرسیرجان
 • شرکت گهرزمین
 • شرکت جهان فولاد سیرجان
 • اتاق بازرگانی کرمان
 • وزارت صمت
 • معاونت علمی وریاست جمهوری
 • صندوق نوآوری و شکوفایی

مشتریان

 • چادرملو
 • ایمیدرو
 • ذوب آهن اصفهان
 • فولاد سپاهان
 • فولاد خوزستان
 • فولاد غرب اسیا