محصولات

برخی از محصولات

مجموعه بلوک هیدرولیکی ترمز پا دامپتراک معدنی
شرکت دانش بنیان مپسام

سیستم کنترلی مشعل کوره های صنایع ومعادن
شرکت دانش بنیان مپسام

سطح سنج لیزری
شرکت دانش بنیان مپسام

سیستم خنک کننده (VORTEX TUBE)
شرکت دانش بنیان مپسام