سیستم خنک کننده

(vortextube)

ورتکس تیوب شرکت دانش بنیان مپسام ، یک وسیله کوچک، ساده و سبک می باشد و در آن برای تولید هوای سرد از گاز فریون و دیگر مبردها استفاده نمی گردد.


هوای متراکم شده توسط کمپرسور هوا می تواند با دمای 25 درجه سلسیوس و فشار حداکثر 7 بار وارد این وسیله گردد بنابراین تامین هوای متراکم شده نیز به راحتی انجام می گیرد.
از دیگر ویژگی های این وسیله میتوان به تقسیم یک هوای ورودی پرفشار به دو هوای کم فشار با دو دمای بالاتر و پایین تر از هوای ورودی اشاره کرد. همچنین این وسیله می تواند از دو سوی سرد و گرم دماهای قابل تنظیم 10 – درجه سلسیوس تا 80 درجه سلسیوس را ایجاد نماید.
لوله های گردابی بطور تجاری برای فن آوری های دما پائین نظیرخنک کردن اتاق های پرفشار، جداسازی ذرات در صنعت گاز زائد ،خنک کاری تجهیزات و ابزارماشین های تراش و فرز و خنک کردن تجهیزات در آزمایشگاه های درگیر با مواد شیمیایی قابل انفجار و نیز جهت خنککاری تابلو برق ها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.